Public Notices

 

Monday 7th August 2023:

CYNGOR CYMUNED COEDPOETH    

 

RHYBYDD CYHOEDDUS

1  Trwy hyn rhoddir rhybudd bod 3 Swydd Cynghorydd dros Gymuned dros Ward GOGLEDD yng Nghymuned Coedpoeth yn wag.

2  Bydd Etholiad i lenwi’r swyddi gwag hyn yn cael ei gynnal os bydd cais am etholiad o fewn PEDWAR DIWRNOD AR DDEG (ac eithrio Sadyrnau, Suliau a Gwyliau Banc) ar ôl cyhoeddiad cyntaf y Rhybudd hwn yn cael ei wneud yn ysgrifenedig i’r Prif Weithredwr a’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam gan DDEG o etholwyr y Gymuned.

3  Os na fydd Rhybudd o’r fath yn gofyn am gynnal Etholiad yn cael ei roi yna bydd y Cyngor Cymuned yn llenwi’r swyddi gwag drwy gyfethol.

Dyddiedig: Dydd Llun 7fed o Awst 2023

Vicky Bolton  - Clerc y Cyngor Cymuned

 

 

 COEDPOETH COMMUNITY COUNCIL

PUBLIC NOTICE  

1 Notice is hereby given that 3 vacancies exist in the Office of Councillor for the NORTH Ward of the Community of Coedpoeth.  

2  An Election to fill these vacancies will be held if within FOURTEEN DAYS (excluding Saturdays, Sundays and Bank Holidays) after the first publication of this Notice a request for such an election is made in writing to the Chief Executive & Returning Officer, Electoral Office, Wrexham County Borough Council, The Guildhall, Wrexham, by TEN electors for the Community.  

3  If no such Notice requiring the holding of an Election is given then the vacancies will be filled by the Community Council by co-option.  

Dated: Monday 7th August 2023  

Vicky Bolton - Clerk to the Community Council

PUBLIC NOTICE 7th AUGUST 2023 

 

 

 

17 April 2023 [Cemetery]: On 18th and 19th April 2023, essential work to trees will be carried out at the cemetery. During this time, the cemetery will remain open. However, residents should stay well clear of the areas where work is being carried out as indicated on the day. Please see full details of the Public Notice [17 April 2023] (PDF).

30 March 2023 [Parish Hall]: Following a recent survey carried out on behalf of Coedpoeth Community Council, which identified damage to the floor within the Parish Hall, the Council has taken the decision to close the Main Hall area until further notice.Please see full details of the Public Notice [30 March 2023] (PDF).

27 March 2023 [Cemetery]: The Cemetery will be closed to all new burials, including cremated remains, until further notice. Please direct enquiries to the office of Coedpoeth Community Council. Please see full details of the Public Notice [27 March 2023] (PDF).

23 March 2023 [Cemetery]: Due to recent winter weather conditions, some of the trees have fallen onto graves at the Cemetery. For the time being, members of the public must remain on the upper footpath and stay clear of the lower areas of the cemetery. Please see full details of the Public Notice [23 March 2023] (PDF).

[Update 24 March 2023]: After the recent fall of branches from some of the trees, the tree surgeon has now made the area safe and the footpaths a the cemetery are now reopened.